:: Hovedside :: Biografi :: Teknikker :: Bildene :: Kontakt ::

  NYHETER ::


 

Med mer enn 30 års erfaring med batikk, akvareller, tegning og akrylteknikker er Anne Marie Nybøe en erfaren og mangfoldig kunstner.

Hun har sin kunstneriske grunnutdanning fra Bergens Kunst- og Håndverksskole med tekstil som hovedfag. Hun har også arbeidet med design av klær og andre tekstilarbeider.

De siste årene har hun konsentrert seg mer om akvareller, akrylmalerier og akryl/olje. Hun tilbringer mye tid i skog og mark og det er også her hun henter mye av sin inspirasjon til maleriene hun lager.


Alle rettigheter til gjengivelse av materialet tilhører kunstneren og er beskyttet av åndsverksloven.

Anne Marie Nybøe © 2014